Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Michael Møller -

Bestyrelsens indkalder hermed til Ekstraordinær Generalforsamling fredag
d. 4. oktober kl. 19.15 (feststart kl. 20) på Amager Strandvej 45, 2300
Kbh. S. i anledning af valg af ny formand, samt indvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer og vedtagelse af vedtægtsændringer.

Dagsordenen er som følger:
* Valg af dirigent og referent
* Godkendelse af dagsorden
* Bestyrelsens beretning/status
* Afstemning om vedtægtsændringer ang. bestyrelsens sammensætning
* Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
* Valg af formand
* Valg af næstformand
* Evt.

Vi glæder os til at se så mange af klubbens medlemmer som muligt bakke om klubben og dens bestyrelse.

Vel mødt!

Sæsonstart

Første træning er tirsdag d. 15. august i Sundby Hallen – Hal 3.

Vi glæder os til at se jer.

Træningstider for sæsonen 23/24:

Tirsdag:

18.00-19.30: Damer
19.30-21.00: Herre 2
21.00-23.00: Herre 1

Torsdag:

16.30-18.00: U11 & Øvrig Ungdom
18.00-20.00: Fælles Seniortræning