Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsens indkalder hermed til Ekstraordinær Generalforsamling fredag
d. 4. oktober kl. 19.15 (feststart kl. 20) på Amager Strandvej 45, 2300
Kbh. S. i anledning af valg af ny formand, samt indvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer og vedtagelse af vedtægtsændringer.

Dagsordenen er som følger:
* Valg af dirigent og referent
* Godkendelse af dagsorden
* Bestyrelsens beretning/status
* Afstemning om vedtægtsændringer ang. bestyrelsens sammensætning
* Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
* Valg af formand
* Valg af næstformand
* Evt.

Vi glæder os til at se så mange af klubbens medlemmer som muligt bakke om klubben og dens bestyrelse.

Vel mødt!

Ny spiller?

Har du lyst til at prøve Floorball? Søger du en ny klub? Eller har du bare lyst til motion i et sjovt og socialt samvær? Så kom og spil med hos Hafnia - Alle er velkommen!

Læs mere