Referat fra generalforsamling

Michael Møller -

Referat fra generalforsamling afholdt den 30. marts 2011

 

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Kristian Søger
Referent: Birgitte Voll
2. Formandens beretning

Sportsligt plan: Fået en række trænere ”hjem” til klubben igen og stor stabilitet i træningerne.

Dame: Sophie har fået begge damehold godt igennem sæsonen. Mange nye spillere. Begge hold har leveret et godt resultat. Kom helt til semifinalen i pokalturneringen.

Herre: Jesper Schow er tilbage igen. Holdet har kæmpet sig frem til en 2. plads i ligaen. P.t. stadig med i slutspillet, skal igen møde Kvissel i weekenden. De ønskes held og lykke!

Herre2: Kirk og Trier er trænere. Opfordring om at spille for at have det sjovt – men at de er for gode til at tabe. Endte på en 4. plads i kredsen, efter meget tæt løb med Herlev, Hvidovre og Rødovre.

Herre3: Alex har været træner. Stor sportslig udvikling efter seriøse træninger. Holdet er både et turneringshold og et indslusningshold for nye medlemmer. Point med hjem i ca. hver 3 kamp. Stadig godt kammeratskab og god stemning.

Juniordrenge: Neubert har været træner. Holdet har spillet i U15 A rækken, hvor de har mødt kvalificeret modstand. Store talenter på holdet, som skal udvikles. Drengene og deres familier støtter godt op om klubbens andre hold og er aktive tilskuere til kampene.

Administrativt: Klubben arbejder på at få en ledelsesmodel, hvor trænere og holdledere pålægges stort ansvar for klubbens drift (at der i Hafnia tages fælles ansvar). Håber derfor at se kandidater fra alle hold stille op til valg af bestyrelsen senere.

Bestyrelsens arbejde: Startede sæsonen med at være meget få bestyrelsesmedlemmer. Fik på den ekstraordinære generalforsamling i efteråret ønsket nogle damespillere velkommen i bestyrelsen. Tak til den udgående bestyrelse for deres arbejde. Ulrik har valgt ikke atgenopstille til bestyrelsen. Hans enorme erfaring vil blive savnet i bestyrelsen. Han fortjener vores alles respekt for det store arbejde, han har lagt i klubben gennem årene.

Økonomi: Igen stramt fokus på at reducere klubbens omkostninger. Særligt ærgerligt at klubben ikke har haft råd til at indkøbe nyt spillertøj til dem, der har haft brug for det. Herre2 har fået støtte til sin Bornholmtur, og damerne har fået støtte til deres kommende MBC tur og 3 – mands DM.

Løst og fast: Uddannet rigtig mange nye dommere. Stort set ingen kiks på hverken sekretariat eller dommertjanserne i år, hvilket er rigtig godt! Socialt må vi erkende, at der ikke er særlig mange fælles arrangementer i klubben. Damerne har lavet nogle arrangementer, men vi har ikke dyrket det sociale på tværs af holdene. Et arbejdsområde for den nye bestyrelse! Kræver dog opbakning fra medlemmerne. Hafnia er jeres klub, og I kan være med til at bestemme, hvordan den skal se ud. Tak for en god sæson!
3. Godkendelse af regnskab
Regnskab for 2010 fremlægges og godkendes af generalforsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Ungdom ligger fast på 500kr.
H1 har adskilt økonomi og derfor også adskilt kontingent.

Der kommer forslag om, at holdene betaler det, som det koster at ”drive” det enkelte hold. Bestyrelsen ser en styrke i, at alle i breddeklubben betaler det samme for at spille bredde. Der er i tillæg en administrativ fordel i, at alle betaler det samme. I at alle skal betale det samme, ligger der også, at alle får samme ”pakke”. Det vil sige samme antal træningstider, en træner, spillertøj osv.
Der stemmes for, at vi bibeholder forskellige kontingenter.
Det fastlægges, at holdene skal betale:
H2 = 700 kr
H3 = 550 kr
D1 = 700 kr
D2 = 700 kr
Der ytres ønske om, at kontingenterne udlignes yderligere de næste år.

5. Valg af foreningens organer
7 medlemmer skal vælges.
Følgende genopstiller: Birgitte, Malene, Sophie og Kristian.
Følgende opstiller: Klara, Marc og Nikolaj.
De 7 bestyrelsesmedlemmer er herved valgt.
Charlotte vælges som suppleant.
Kristian genopstiller og bliver valgt som formand.
Kassererposten er ledig og skal snarest besættes. Er det noget for dig, så kontakt bestyrelsen snarest på bestyrelsen@hafniafloorball.dk

6. Fastsættelse af klubbens sportslige mål
Elite: At vinde alt, hvad der kan vindes.
Bredde: At vinde, hvad man kan, men vigtigst at have det sjovt.

7. Indkomne forslag
a) Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
b) Forslag om at Hafnias vedtægters § 7 stk. 1 udvides jf. følgende (tilføjelse i fed): ”§ 7: Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen sammensættes med en repræsentant for hvert turneringsaktivt seniorhold, såfremt dette er muligt. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. De to poster kan ikke beklædes af samme person. Formanden tegner klubben udadtil. Formanden og kassereren tegner i fællesskab for foreningens midler. Ved beløb under 4001,- kr. dog alene ved formandens eller kassererens underskrift.”
Det stemmes for at forslaget bliver vedtaget.
c) Nyt logo fremlægges.
Ingen stemmer i mod det nye logo, så klubben har herved fået nyt logo.

8. Eventuelt
Der efterlyses hængelåse på skabene i hallen. Hallen er blevet rykket for det flere gange efter renoveringen, men der er ikke sket noget endnu. Lise bliver rykket for det igen.

Sæsonstart

Første træning er tirsdag d. 15. august i Sundby Hallen – Hal 3.

Vi glæder os til at se jer.

Træningstider for sæsonen 23/24:

Tirsdag:

18.00-19.30: Damer
19.30-21.00: Herre 2
21.00-23.00: Herre 1

Torsdag:

16.30-18.00: U11 & Øvrig Ungdom
18.00-20.00: Fælles Seniortræning